ระบบการชลประทาน

เราได้นำเสนอกระบวนการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการสร้างระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ได้ทั้งในงานเกษตรกรรมหรืองานในที่พักอาศัย

เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในทุกขั้นตอนของระบบการชลประทาน ตั้งแต่วาล์ว PVC และ Polyethylene, อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ, ท่อและส่วนประกอบที่ใช้ในบ่อน้ำ, ปั๊ม, ไปจนถึงระบบการเดินท่อและอุปกรณ์

การจัดการและควบคุมระบบการชลประทานของเราถูกออกแบบมาให้ทำงานโดยวาล์วไฟฟ้าและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถควบคุมระดับน้ำที่ใช้และบังคับการไหลของน้ำไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบ โดยระบบน้ำหยด, หัวสปริงเกอร์, diffuser หรือท่อเซาะร่อง จะถูกนำมาใช้ในการทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อและลำเลียงน้ำไปให้กับพืชโดยตรง

จากวิกฤติการขาดแคลนน้ำในที่ต่าง ๆ บนโลกในขณะนี้ ส่งผลให้เราตัดสินใจที่จะพัฒนาระบบการชลประทานต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งไม่เพียงแต่แค่สามารถให้น้ำในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช แต่ยังสามารถป้องการการสูญเสียน้ำอย่างมากเกินความจำเป็นและทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย