ระบบการควบคุมและลำเลียงของเหลว

ระบบการควบคุมและลำเลียงของเหลวเป็นระบบที่ต้องการคุณภาพ ความละเอียดและนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ

เรามีกลุ่มธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ มากมายที่ใช้สำหรับงานทั่ว ๆ ไปในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะทางที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเคมี, ปิโตรเลียม, อาหารและยา อุตสาหกรรมเหมือง เป็นต้น

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความละเอียดสูงสำหรับใช้ในระบบการควบคุมและลำเลียงของเหลว อาทิ ball valve, butterfly valve หรือ check valve ที่ผลิตมาจากวัสดุต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า เช่น เราใช้อุปกรณ์ที่ทำจาก polyethylene สำหรับงานระบบการควบคุมและลำเลียงของเหลวที่มีความดันสูง, ใช้อุปกรณ์ที่ทำจาก PVC สำหรับงานระบบการควบคุมและลำเลียงของเหลวผ่านท่อหรือบังคับทิศทาง, ใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ทั่วไปสำหรับงานสุขาภิบาลและงานกำจัดน้ำเสียและน้ำฝน เช่น tee, bypass หรือ drain เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานต่าง ๆ มากมาย เช่น งานสุขาภิบาลน้ำต่าง ๆ, ระบบการลำเลียงน้ำ, งานชลประทานและงานบำบัดน้ำเสีย, ระบบกรองน้ำอัตโนมัติ เป็นต้น