about-wayfit-1
เวย์ฟิตคือบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างที่จับมือกับกลุ่มบริษัทฟลุยดรา ผลงานการดำเนินโครงการของเวย์ฟิตได้รับการพิสูจน์ในระดับสากลแล้วว่าเราคือบริษัทชั้นนำที่มีความชำนาญในระบบการทำงานแบบครบวงจรสำหรับโครงการที่มีน้ำเป็นหัวใจสำคัญ เวย์ฟิตนำเสนอระบบการทำงานแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การออกแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ไปจนถึงก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งบริการของเราครอบคลุมทุกขั้นตอนของโครงการที่ลูกค้าต้องการ

เวย์ฟิตดูแลโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับน้ำ ทั้งในด้านเทคนิคและการเงิน เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพสูงบวกกับความพึงพอใจให้กับลูกค้า เวย์ฟิตคือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญสูงและเป็นที่รู้จักในเรื่องของทักษะ และประสบการณ์ด้านงานระบบที่ใช้ในงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการโครงการและควบคุมงานในฐานะผู้รับเหมาซึ่งได้รับความร่วมมือต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทฟลุยดรา

about-wayfit-2

เวย์ฟิตวางแผนดำเนินงานก่อสร้างจากข้อจำกัดพื้นฐานของโครงการผสมผสานกับรายละเอียดจำเพาะที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างงานคุณภาพภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เวย์ฟิตสามารถนำเสนอบริการแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงาน การออกแบบ ไปจนถึงการลงมือดำเนินงานจนแล้วเสร็จ

เวย์ฟิตมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ, สถาปัตยกรรม ไปจนถึงด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการแบบครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเป้าหมายของเรา คือการเข้าถึงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการในประเทศที่กลุ่มบริษัทฟลุยดราตั้งอยู่  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านการสนับสนุนต่าง ๆ บวกกับความรู้ความเข้าใจในตลาดนั้น ๆ จากกลุ่มบริษัทฟลุยดรา

เวย์ฟิตสามารถพัฒนาธุรกิจในช่องทางใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัทฟลุยดราด้วยความรู้ในด้าน “การออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการ” จากประสบการณ์ในการดำเนินโครงการแบบครบวงจรมากมาย

about-wayfit-3

เวย์ฟิตจับมือกับฟลุยดราในการพัฒนากลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่มดังนี้:

สระว่ายน้ำและสปา: ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับสระว่ายน้ำส่วนตัว สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และศูนย์สุขภาพ

ระบบบำบัดน้ำ: บำบัดน้ำเสียหรือน้ำดิบจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม

งานชลประทาน: ระบบชลประทานสมบูรณ์แบบที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานเกษตรกรรมหรือภูมิสถาปัตยกรรม

งานระบบรองรับของเหลว: ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่จำเป็นในการส่งถ่ายน้ำและของเหลวชนิดต่าง ๆ สำหรับงานที่อยู่อาศัย งานพาณิชย์ งานเกษตรกรรม และงานอุตสาหกรรม
Fluidra

บริษัท ฟลุยดรา เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสเปน มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและให้เกิดการใช้น้ำอย่างยั่งยืน ฟลุยดรามีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการอนุรักษ์น้ำ การจัดการน้ำ และการบำบัดน้ำ

กลุ่มบริษัทฟลุยดรามี 150 สาขาอยู่ใน 41 ประเทศทั่วโลก และมีศูนย์ผลิตสินค้าในทุกส่วนภูมิภาคของโลก สินค้าของกลุ่มบริษัทฟลุยดราได้มีการจัดจำหน่ายมากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างทั่วถึง

ปรัชญาหลักของกลุ่มบริษัทฟลุยดราคือการให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำ และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด กลุ่มบริษัทฟลุยดรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 40 ปี ในด้านระบบบำบัดน้ำ ระบบการควบคุมและลำเลียงของเหลว ระบบการชลประทาน และสระว่ายน้ำ